Zichtbaar en dichtbij

Nieuwe wijkbeheerder

Sinds kort hebben we een nieuwe wijkbeheerder in huis: Julian van Rooijen. Hij werkt in het gebied Leerdam, Lingewaal en Giessenlanden. Maak kennis met hem in het filmpje.

Wijkbeheerders op de fiets

U ziet onze wijkbeheerders binnenkort op de fiets in uw wijk rijden. Zo kunt u hen nog gemakkelijker aanspreken! Verder past het prima bij ons streven om duurzaam te werken.

Overlast melden

Regelmatig ontvangen wij klachten over overlast. Jammer, want iedereen woont graag prettig. Soms hebben mensen niet eens door dat zij overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld omdat de muziek te hard staat. De eerste stap is toch dat u naar uw buren gaat en op een vriendelijke manier bespreekt waar u hinder van heeft.


Tips voor het gesprek met uw buren

  • Wacht niet te lang.
  • Ga nooit naar uw buren als u boos bent.
  • Bedenk vooraf wat u wilt zeggen en probeer geen verwijten te maken.
  • Sta open voor wat uw buren tegen u zeggen.
  • Maak samen goede afspraken.

Buurtbemiddeling

Of schakel Buurtbemiddeling in. De buurtbemiddelaars gaan met u en uw buren in gesprek. Bel (0345) 51 52 27 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl.


Helpt dit niet?

Maak melding van overlast op www.kleurrijkwonen.nl/overlast-melden of bij uw wijkbeheerder. Samen proberen we tot een oplossing te komen.

Wie is mijn wijkbeheerder?

Heeft u vragen over leefbaarheid en prettig wonen? Of heeft u een goed idee voor uw woonomgeving? Neem contact op met uw wijkbeheerder.

Leerdam, Lingewaal en Giessenlanden

Culemborg en Geldermalsen

Tiel en Buren