Uw belangen

Huurdersbelangenverenigingen

Ook de huurdersbelangenverenigingen verwerken persoonsgegevens, als een huurder lid wordt of lid is van de vereniging. Wat betekent de nieuwe wet op bescherming van persoonsgegevens (AVG) voor deze verenigingen?


Jannie van Dijk van de Huurders Belangenorganisatie Lingesteden vertelt hierover in het filmpje .

Uw belangen

In elke gemeente waar we werkzaam zijn, bestaat een vereniging of raad die de belangen van huurders behartigt. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.kleurrijkwonen.nl.

Of neem direct contact op met:


Huurdersbelangenvereniging Culemborg (HBV)

Tel: (06) 543 225 93

E-mail: info@hbvculemborg.nl

www.hbvculemborg.nl


Huurders Belangenvereniging West Betuwe (H.B.W.B.)

Tel: (0345) 56 97 91

E-mail: hbwb@kpnmail

www.hbogg.nl (binnenkort www.hbwb.nl)


Bewonersraad Tiel en Buren

Tel: (06) 133 103 47

E-mail: bewonersraadtielburen@gmail.com

www.bewonersraadtiel-buren.nl


Huurders Belangenorganisatie Lingesteden

Tel: (0183) 84 26 42 of (0345) 63 10 89

E-mail: hbl.lingesteden@upcmail.nl of hbl1lingesteden@hetnet.nl

www.hblingesteden.nl


Huurdersraad Giessenlanden

E-mail: info@huurdersraad-giessenlanden.nl

www.huurdersraad-giessenlanden.nl

KleurrijkWonen & AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet gaat over het veilig omgaan met persoonsgegevens en geldt voor de hele Europese Unie. Als verhuurder hebben we persoonsgegevens nodig van onze (toekomstige) huurders. Wij verwerken deze persoonsgegevens conform de nieuwe AVG. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.


Privacybeleid

We hebben een privacybeleid en er is een Privacy Officer. Heeft u vragen over ons privacybeleid? Mail dan naar privacy@kleurrijkwonen.nl.