Onze prestaties in 2018

Onze prestaties in 2018

Eind 2017 hebben we een jaarplan en begroting voor 2018 gemaakt. Dit plan kreeg als titel mee ‘De bakens verzet?’. Maar zijn onze inspanningen en resultaten in 2018 dusdanig dat de bakens inderdaad verzet zijn?

Wij zijn van mening dat onze voornemens voor 2018 goed doordacht en deugdelijk zijn uitgevoerd. We hebben bijzondere aandacht gegeven aan de tevredenheid en beleving van onze klanten. Daarom zijn we trots op onze prestaties en willen die graag delen. Het is de verantwoording van onze keuzes.


Ga naar kleurrijkwonenjaarverslag.nl en volg de verhaallijn. Klik op een > voor meer informatie. Helemaal onderaan vindt u de complete jaarstukken 2018.


Veel kijk- & leesplezier!

Jaap van Dam en Tjapko van Dalen, bestuurders

In gesprek met onze huurders

Tijdens zes klantpanels in 2018, verdeeld over drie plaatsen in de regio, hebben huurders hun mening gegeven over de kwaliteit van onze dienstverlening. Rode draad hierbij is dat huurders aangeven dat KleurrijkWonen niet voldoende zichtbaar en bereikbaar meer is. En sommige groepen huurders hechten heel erg aan persoonlijk contact. De deelnemende huurders zijn via nieuwsbrieven twee keer geïnformeerd over de voortgang van de actiepunten.


Als vervolg op de klantpanelavonden hebben we op zes locaties met de medewerkers lunches verzorgd voor groepen huurders. We zijn in gesprek gegaan met deze huurders maar ook samenwerking tussen collega’s kreeg aandacht. Tijdens deze gesprekken hebben we uitspraken/acties van de klantpanelavonden kunnen uitdiepen. Huurders waarderen de persoonlijke aandacht via de doedag-lunches enorm.

Samen voor betaalbaar en prettig wonen

De ontwikkelingen in de wereld om ons heen waren aanleiding om een nieuw ondernemingsplan voor de komende jaren (2019-2022) op te stellen. De wensen en behoeften van onze huidige en toekomstige huurders binnen ons werkgebied stonden daarbij centraal.


De bijeenkomsten en gesprekken met huurders, gemeenten, zorg- en welzijnspartners en interne sessies met collega’s leverden zes speerpunten op voor de toekomst


De eerste vier speerpunten geven aan wat wij doen zoals ‘Betaalbaar wonen’ en ‘Langer zelfstandig wonen’. De laatste twee (persoonlijk en dichtbij/flexibel en maatwerk) gaan over de manier waarop wij dat doen. Door deze concrete doelen ieder jaar te monitoren, houden we de voortgang nauwkeurig in de gaten en kunnen we daar waar nodig bijsturen.